Documents

5.1.001 Application for farmers

5.1.004 Годишна план-програма Растениевъдство

5.1.005 Application for beekeeping

5.1.006 Годишна програма за дейност пчеларство

5.1.007 Годишна програма за дейност животновъдство

5.1.008 Necessary documents plant and animal production

5.1.009 Necessary documents- processing and trade

5.1.011 Necessary documents- beekeeping

5.1.013 Application for wild collection

5.1.014 Application for animal husbandry

5.1.015 Application for trade

5.1.019 Annual program- processing

5.1.020 Annual program- trade

5.1.022 Annual program-wild collection

5.2.001 Fee scale

5.3.023 Декларация относно процеса и използваните енологични практики при производство на биологични вина

5.3.036 List of GMO risk crops

5.3.041 Declaration for non- spraying

5.3.048 Purchase Register

5.3.049 Register of sales

5.3.050 Регистър почистване на техниката

5.3.051 GMO declaration

5.3.052 Field register

5.3.052a Register fertilizers and plant protection

5.3.052b Register of harvest

5.3.053 Purchase of Feeding Stuff

5.3.054 Documentation of the origin of new animals

5.3.055 Veterinary diary of the animal husbandry

5.3.056 Documentation of the treatments

5.3.057 Общи Мерки

5.3.058 Lost and sales of animals

5.3.059 Смърт на животните

5.3.060 Application form seeds

5.3.062 Register for transhumance

5.3.063 Register for access to free-range areas

5.3.064 Регистър на складова наличност

5.3.066 Декларация за нетретиране на семена и посадъчен материал

5.3.073 Правила за производство на биологично вино съгласно изискванията на 2018-848

5.3.075 Register of harvest-apiary

5.3.076 Apiary Register

5.3.077 Register of sales-apiary

5.3.078 Register incoming products-processing and trade

5.3.079 Register outgoing products-processing and trade

5.4.009 Cancelation declaration two party contract_Blank

5.4.014 Заявление за прекратяване на тристранен договор

5.5 Complaints Appeals Disputes