Фалшификат на сертификат на Балкан Биосерт ООД

юли 11, 2008

Уважаеми клиенти, колеги и партньори,
Желаем да Ви уведомим за наличието на фалшификат на сертификат на Балкан Биосерт ООД, с номер 05698-В на името на ЕКО ФЕРМА „ИЛИНЕКС“ ООД, с адрес 6412, с. Воден, ул. „Сухата река“ 8, и дата на издаване 23.08.2007. Продуктите в него са „патешки фенер‛- дълбоко замразен и „патешка перушина“. Декларираме, че посочения сертификат използва неправомерно името и репутацията на Балкан Биосерт ООД и Ви молим детайлно да проверявате автентичността на всеки предоставен Ви сертификат за биологично производство и при съмнения или нередности да ни сигнализирате.
11 Юли 2008 г. С уважение: Красимир Кунчев