БАЛКАН БИОСЕРТ
Първият национален орган за контрол и сертификация на биоземеделие

НАШИТЕ УСЛУГИ

Контрол на биологични фермери и предприятия

Сертификация съгласно българското биологично законодателство

Сертификация съгласно международното биологичното законодателство

Информация за биологичното законодателство

Първият национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция

Добре обучен и висококвалифициран персонал

Качествени и достъпни услуги на биологични фермери

ПОВЕЧЕ ЗА БАЛКАН БИОСЕРТ

“Балкан Биосерт” ООД извършва сертификация за биоземеделие и животновъдство, като предоставя на биологичните фермери, търговци и преработватели не само надеждни, но и достъпни услуги. Служителите на дружеството са отлично подготвени и висококвалифицирани специалисти.

През октомври 2005 г. врати отвори нов офис в Македония, чиято цел е да обслужва македонските фермери, преработватели и търговци, работещи в сферата на биологично производстство.

Дружеството за сертификация за биоземеделие и животновъдство “Балкан Биосерт” ООД Ви уведомява, че кодовият му номер е сменен на BG-BIO-02 с доклад 93-10725/23.12.2008 г. от инж. Димитър Пейчев, заместник-министър на земеделието и храните, считано от 01.01.2009 г., във връзка с покриването на критериите на чл. 58 от ЕО 889/2008 г./.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Научен институт по биологично земеделие, FiBL Швейцария

Фондация за биологично земеделие Биоселена, България

Kонтрол и сертификация за биоземеделие, животновъдство, растително производство, пчеларство

Потърсете ни

Проект № BG16RFOP002-2.073-3614-C01

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Виж повече

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Научен институт по биологично земеделие, FiBL Швейцария

Фондация за биологично земеделие Биоселена, България

Проект № BG16RFOP002-2.073-3614-C01

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Виж повече

Kонтрол и сертификация за биоземеделие, животновъдство, растително производство, пчеларство

Потърсете ни