Информация за биологичното законодателство

Информация за биологичното законодателство и режимите за вноса на различни страни.

Kонтрол и сертификация за биоземеделие, животновъдство, растително производство, пчеларство