Сертификация съгласно международното биологичното законодателство

Сертификация съгласно биологичното законодателство на ЕС, САЩ, Япония и частни марки биологична продукция.

Сертификати

Bio Suisse е основната организация на биологичното земеделие в Швейцария. Тази организация наброява 32 асоциации на биологични земеделски производители сред своите членове, както и Изследователския научен институт за биологично земеделие FiBL, Frick. По-специално управлява и организира  дейностите на няколко организации, всички от които имат подобна цел за определяне на насоките на биологичният стандарт „Bio Suisse“.
Bio Suisse и политика на внос

Информационна бележка за производители, преработватели и търговци извън Швейцария (Версия 01/2021)

Кой / какво е Bio Suisse

 • Bio Suisse е водещата организация в Швейцария и е притежател на марката/логото „Bud label“. Организацията майка, основана през 1981 г., представлява интересите на своите около 7 300 произвидители, преработватели и търговци.
 • Всички дейности се проверяват и сертифицират от независими контролиращи органи по отношение на тяхното съответствие със строгите стандарти на Bio Suisse.
 • Над 1000 компании за преработка и търговия имат договор с Bio Suisse за използване на етикета. Продуктите с етикет „Bud“ гарантират висок стандарт на производство и стоят за изискан вкус и наслада.

Bio Suisse

 • Представлява интересите на швейцарските биологични фермери
 • Дава на швейцарските биологични фермери достъп до пазари и координира маркетинга
 • Пазари с марката/логото „Bud“ (телевизионни реклами, билбордове, търговски панаири и др.)
 • Информира и комуникира потребителите
 • Прецизира стандартите и насърчава осигуряването на качеството.

Политика за внос на биологични продукти

Bio Suisse свързва присъждането на лого „Bud“ за вносни продукти със строги изисквания – по отношение на пазарната политика, техническите аспекти и условията на околната среда:

 • По принцип могат да се внасят само такива продукти, които изобщо не могат да бъдат произведени от швейцарски биологични ферми или не в достатъчно количество.
 • Приоритет се дава на вноса от най-близките производствени региони или държави. Обработката се
  извършва в Швейцария, когато това е възможно и разумно.
 • Няма внос на пресни продукти от чужбина (с изключение на продукти, които не могат да се произвеждат в европейски страни по климатични причини).
 • Не е позволено използването на въздушен транспорт.
 • Строг контрол на потока на стоките – проследяемостта обратно до производителя на суровината се проверява за всеки внос.
 • Трябва да се спазват изискванията на стандарта Bio Suisse.
Основана през 1972 г., IFOAM – Organics International е организация, базирана на членство, която работи за постигане на истинска устойчивост в селското стопанство по целия свят.
KRAV е шведски етикет за устойчиви продукти, но не само шведското производство може да бъде маркирано с KRAV. Стандартите за земеделие могат да се използват в скандинавските страни, а стандартите за риболов могат да се прилагат в североизточната част на Атлантическия океан и Балтийско море, както и в северните сладководни води. Останалите стандарти на KRAV се прилагат в целия ЕС и ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).
Повече за KRAV

Дори внесени продукти и суровини могат да бъдат маркирани с KRAV. Идеята зад това е да спомогне за увеличаване на потреблението и производството на маркирани с KRAV стоки не само в Швеция, но и в други страни. Съществуват и стандарти за вносни продукти, които ще бъдат обозначени с KRAV. Стандартите на KRAV за вносни продукти обаче не са толкова подробни, колкото стандартите за шведски продукти, но KRAV избра някои особено важни стандарти, които трябва да бъдат спазени. Тези стандарти се наричат ​​допълнителни изисквания и са изисквания, които KRAV поставя над минималните изисквания на ЕС за биологични продукти. Допълнителните изисквания се основават на добавената стойност на KRAV по отношение на хуманното отношение към животните, околната среда и здравето, по-добрите условия на труд и въздействието върху климата.

Една компания трябва да бъде сертифицирана в съответствие с глава 16 от стандартите на KRAV, за да може да внася или доставя продукти с етикет на KRAV.

 • Продукти, сертифицирани като биологични съгласно Регламент (ЕО) 834/2007 на ЕС или други стандарти, признати от ЕС, могат да бъдат етикетирани с KRAV, ако производството отговаря на допълнителните изисквания на KRAV.
 • Тези допълнителни изисквания зависят от вида на производството.
 • Те трябва да бъдат проверявани ежегодно, в първичното производство и в етапите, в които се извършва производството или преработката.
 • Сертифицираната от KRAV компания отговаря за спазването на допълнителните изисквания в стандартите на KRAV.
 • Ако вашата продукция вече има органичен сертификат над нивото на ЕС 834/2007, проверете дали стандартът е признат от KRAV като отговарящ на допълнителните изисквания за въпросния вид продукция.
 • Когато допълнителните изисквания са проверени, вносителят, като притежател на лиценз за KRAV, трябва да регистрира въпросния продукт / продукти на уебсайта на KRAV.
 • Когато това бъде направено, лицензополучателят може да ги пусне на пазара с етикета KRAV.
 • По време на годишния одит на лиценза на KRAV лицензиращият орган ще провери как се документира спазването на допълнителните изисквания.

Kонтрол и сертификация за биоземеделие, животновъдство, растително производство, пчеларство