Актуален списък с продукти за растителна защита

Актуален списък с продукти за растителна защита Уважаеми клиенти, Информираме Ви, че българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при отдел растителна защита (РЗ) изготвиха актуален списък с продукти за растителна защита, на които активните вещества са в...

Изменението на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. е обнародвано в държавен вестник.

Изменението на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. е обнародвано в държавен вестник. Уважаеми клиенти, Информираме ви, че на 28.06.2016 г. измението на изготвената от министерство на земеделието и храните наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на...

Изменение на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г.

Изменение на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. Уважаеми клиенти, Във връзка с изменение на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от...

Нов закон за прилагане общата организация на пазарите

Нов закон за прилагане общата организация на пазарите Уважаеми клиенти, Информираме Ви, че закон за прилагане общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз е в сила ново изменение от 01.04.2016 г....

Официлна база данни на сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи

Официлна база данни на сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи Уважаеми клиенти, Информирaме Ви, че вече съществува официална база данни на сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на...

Документи за кандидатстване пред БАЛКАН БИОСЕРТ ООД

Документи за кандидатстване пред БАЛКАН БИОСЕРТ ООД Уважаеми клиенти, При липса на конкретни сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на регламент (ЕО) 834/ 2007 и регламент (ЕО) 889/ 2008, налични на...