„Призвание: БиоЛогичен!“ е мотото на информационна кампания, която за месец ще обхване 56 населени места!

„Призвание: БиоЛогичен!“ е мотото на информационна кампания, която за месец ще обхване 56 населени места! В периода между 7 ноември и 5 декември Министерството на земеделието провежда информационна кампания, посветена на биологичното производство. Ще бъдат обхванати...

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти, Информираме Ви, че на 24.12.2022 г. беше обнародвано измение на Наредба № 5 за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното...

Брекзит – край на преходната фаза

На 24 декември 2020 г. ЕС и Великобритания постигнаха търговско споразумение. Независимо от това, поради излизането на Обединеното кралство от ЕС, правните разпоредби за търговията с биологични продукти между двете икономически области ще се променят от началото на 2021 г…