Официлна база данни на сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи

Официлна база данни на сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи Уважаеми клиенти, Информирaме Ви, че вече съществува официална база данни на сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на...

Документи за кандидатстване пред БАЛКАН БИОСЕРТ ООД

Документи за кандидатстване пред БАЛКАН БИОСЕРТ ООД Уважаеми клиенти, При липса на конкретни сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на регламент (ЕО) 834/ 2007 и регламент (ЕО) 889/ 2008, налични на...