Уведомление относно ЗАПОВЕД за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания през 2017 година

Уведомление относно ЗАПОВЕД за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания през 2017 година Уважаеми клиенти, Искаме да Ви уведомим за публикувана на електронната страница на Министерството на земеделието и храните ЗАПОВЕД № 09-160...

Актуален списък с продукти за растителна защита

Актуален списък с продукти за растителна защита Уважаеми клиенти, Информираме Ви, че българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при отдел растителна защита (РЗ) изготвиха актуален списък с продукти за растителна защита, на които активните вещества са в...

Изменението на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. е обнародвано в държавен вестник.

Изменението на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. е обнародвано в държавен вестник. Уважаеми клиенти, Информираме ви, че на 28.06.2016 г. измението на изготвената от министерство на земеделието и храните наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на...

Изменение на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г.

Изменение на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. Уважаеми клиенти, Във връзка с изменение на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от...

Нов закон за прилагане общата организация на пазарите

Нов закон за прилагане общата организация на пазарите Уважаеми клиенти, Информираме Ви, че закон за прилагане общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз е в сила ново изменение от 01.04.2016 г....