Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти, Информираме Ви, че на 24.12.2022 г. беше обнародвано измение на Наредба № 5 за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното...