Процедури

1. Как да кандидатстваме за сертификация от Балкан Биосерт ООД

Свързвате се с Балкан Биосерт ООД и заявявате желание за сертифицикация.
Балкан Биосерт ООД ще Ви изпрати комплект документи (стандартен пакет). Стандартният пакет за кандидатстване може да бъде свален от
Прочетете внимателно документите! Ако се съмнявате дали сте гогови за контрол, може да се свържете с компетентни консyлтанти в областта на биологичното земеделие.
Попълнете нужния формуляр-заявка и го изпратете до Балкан Биосерт ООД.
Балкан Биосерт ООД ще провери документите Ви и ако всичко е наред ще Ви изпрати договор и оферта с цената за контрол и сертификация.
При одобрение, от ваша страна, на офертата и договорите Вие трябва да ги подпишете и изпратите обрато и да извършите авансово плащане по сметката на Балкан Биосерт ООД.

2. Как да бъдем контролирани и сертифицирани от Балкан Биосерт ООД?

Балкан Биосерт ООД назначава инспектор за Вашата ферма / дружество и той определя заедно с Вас дата за контрол.
Вие трябва да подготвите всички необходими документи, които итектора желае да види (регистри, сметководни книги, фактури, карти и тн.).
Инспекторът посещава фермата/дружеството и разглежда всичко, което би искал да види. Вие трябва да го придружите и да отговорите на неговите въпроси. В края на контрола Вие подписвате доклада от контрол.
Извършвате пълното плащане.
Сертификационната комисия и управителят оценяват резултатите от контрола и вземат решение дали Вашага ферма / дружество могаг да бъдат сертифицирани
Получаеате сергификат (след положително решение) и сертификационно писмо, в което са дадени условията, които трябва да бъдат изпълнени /при поставени такива/.
Подписвате приложеното потвърждение и го изпращате обратно, заедно с план как ще изпълните изискваните подобрения /при поставени такива/.