Контрол на биологични фермери и предприятия

Контрол на биологични фермери, производствени, преработвателни и търговски предприятия.

Kонтрол и сертификация за биоземеделие, животновъдство, растително производство, пчеларство