Документи

5.1.001 Заявление за сертификация на биологично растително производство

5.1.002 Заявление за сертификация на преработка на биологична продукция

5.1.004 Годишна план-програма Растениевъдство

5.1.005 Заявление за сертификация на биологично пчеларство

5.1.006 Годишна програма за дейност пчеларство

5.1.007 Годишна програма за дейност животновъдство

5.1.008 Списък на необходимите документи, които трябва да се представят преди и по време на контрол на растениевъдни, животновъдни или смесени ферми

5.1.009 Изисквания при контрол на преработватели и търговци, съгласно Европейското Биологично Законодателство

5.1.011 Списък на необходимите документи, които трябва да се представят по време на контрол

5.1.013 Заявление за сертификация на биологична диворастяща продукция

5.1.014 Заявление за сертификация на биологично животновъдство

5.1.015 Заявление за сертификация на търговци на биологична продукция

5.1.019 Годишна програма за дейност преработка

5.1.020 Годишна програма за дейност търговия

5.1.022 Годишна програма за дейност събиране на диворастящи

5.2.001 ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

5.3.023 Декларация относно процеса и използваните енологични практики при производство на биологични вина

5.3.036 Списък с рискови ГМО култури

5.3.041 Декларация за липса на пръскания

5.3.048 Регистър на покупките

5.3.049 РЕГИСТЪР НА ПРОДАЖБИТЕ

5.3.050 Регистър почистване на техниката

5.3.051 ГМО Декларация

5.3.052 Регистър на полето

5.3.052a РЕГИСТЪР ЗА УПОТРЕБА НА ТОРОВЕ И ПРЗ

5.3.052b Регистър на добива

5.3.053 ЗАКУПУВАНЕ НА ФУРАЖ

5.3.054 ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОИЗХОДА НА НОВИ ЖИВОТНИ

5.3.055 ВЕТЕРИНАРЕН ДНЕВНИК ЖИВОТНОВЪДСТВО

5.3.056 ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ – ПРИЛОЖЕНИЕ, РЕЦЕПТИ

5.3.057 Общи Мерки

5.3.058 Загуби и продажби на животни

5.3.059 Смърт на животните

5.3.060 Заявление за издаване на разрешение за използване на небиологичен растителен репродуктивен материал

5.3.062 Регистър за смяна на пасища

5.3.063 Регистър за достъп на животните до места за раздвижване

5.3.064 Регистър на складова наличност

5.3.066 Декларация за нетретиране

5.3.073 Правила за производство на биологично вино съгласно изискванията на 2018-848

5.3.075 РЕГИСТЪР НА ДОБИВА – ПЧЕЛАРСТВО

5.3.076 Дневник на пчелина

5.3.077 РЕГИСТЪР НА ПРОДАЖБИТЕ – ПЧЕЛАРСТВО

5.3.078 РЕГИСТЪР НА ВХОДЯЩИ ПРОДУКТИ – ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ

5.3.079 РЕГИСТЪР НА ИЗХОДЯЩИ ПРОДУКТИ – ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ

5.4.009 Декларация за анулиране на двустранен договор

5.4.014 Заявление за прекратяване на тристранен договор

5.5 Жалби, възражения, спорове