+359 32 625 888 office@balkanbiocert.com

Услуги

Фирма “Балкан Биосерт” ООД предлага на своите клиенти, следните услуги:

Контрол на биологични фермери, производствени, преработвателни и търговски предприятия.

Сертификация съгласно българското биологично законодателство.

Сертификация съгласно биологичното законодателство на ЕС, САЩ, Япония и частни марки биологична продукция.

Информация за биологичното законодателство и режимите за вноса на различни страни.