Уведомление относно ЗАПОВЕД за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания през 2017 година

мар. 7, 2017

Уважаеми клиенти,

Искаме да Ви уведомим за публикувана на електронната страница на Министерството на земеделието и храните ЗАПОВЕД № 09-160 от 28.02.2017 г., за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания през 2017 година.

Заповедта може да видите тук.

Съгласно точка 2 от заповедта, в кампания 2017 е преустановен приемът на заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020г., с които се поема нов ангажимент или се разширяват съществуващи вече ангажименти!

От екипа на Балкан Биосерт ООД