Уважаеми клиенти,

ян. 9, 2023

Информираме Ви, че на 24.12.2022 г. беше обнародвано измение на Наредба № 5 за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

Линк към документа:
Виж тук…