Списък с препарати, подходящи за биологично земеделие

апр. 23, 2009

Уведомяваме Ви, че списъка с препарати подходящи за биологично земеделие, който се поддържаше от Балкан Биосерт до Януари 2009 г., повече няма да бъде актуализиран и разширяван и като такъв може да се счита за невалиден, считано от Януари 2010 г.
За торове и препарати за РЗ подходящи за биологично земеделие, моля използвайте анекси 1 и 2 на Европейски Регламент 889/2008, както и регистрираните в НСРЗ биологични пестициди. Последните може да намерите на интернет адрес http://www.nsrz.government.bg/ , както и в книжка със списък на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата, която НСРЗ издава всяка година и разпространява в аптечната мрежа.
Балкан Биосерт ООД