Промяна на обслужващата банка и банковата сметка на Балкан Биосерт ООД

май 27, 2024

Уважаеми Клиенти и Партньори,

С настоящето Ви уведомяваме за промяна на обслужващата банка и банковата сметка на Балкан Биосерт ООД. Считано от 13.05.2024 г., Балкан Биосерт ООД ще се обслужва със следната банкова сметка:

Обединена Българска Банка АД, (ОББ)
IBAN: BG41UBBS81551085066227
BIC: UBBSBGSF

Моля, дължимите суми по проформи и фактури, издадени от „Балкан Биосерт” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 47, ет. 2, с ЕИК 115772457, да бъдат превеждани на по посочената по-горе банкова сметка.

До края на 2024 г. е възможно плащанията да бъдат нареждани и по старата банкова сметка, която беше обслужвана от Райфайзен банк (впоследствие КВС банк), но от началото на 2025 г. тя ще бъде деактивирана.