+359 32 625 888 office@balkanbiocert.com

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че акредитацията на Балкан Биосерт ООД е продължена със заповед на Изпълнителния Директор на ИА „Българска Служба по Акредитация‛ № 62/13.01.2010 г. и е валидна до 30 Април 2010 г. Дотогава, предстои да бъде проведен акредитационен одит от ИА „Българска Служба по Акредитация‛ за преакредитация на Балкан Биосерт ООД, като орган за сертификация на продукти. Настоящия сертификат за акредитация и Заповедта за продължаването му може да видите на началната страница на сайта ни. За референция, моля посетете следния линк http://www.nab-bas.bg/?cat=labs&lab=300 в сайта на ИА „Българска Служба по Акредитация‛, на който може да се провери статута на акредитация на Балкан Биосерт ООД.
С уважение,
Балкан Биосерт ООД