„Призвание: БиоЛогичен!“ е мотото на информационна кампания, която за месец ще обхване 56 населени места!

ное. 6, 2023

В периода между 7 ноември и 5 декември Министерството на земеделието провежда информационна кампания, посветена на биологичното производство. Ще бъдат обхванати 56 населени места, а с пълния списък по дати и часове може да се запознаете ТУК.

Присъстващите ще се запознаят с основните правила при биопроизводство и ще получат важна информация за възможностите за подкрепа с конкретните ставки за подпомагане в сектора по:

  • Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни);
  • Биологично растениевъдство;
  • Биологично пчеларство;
  • Интервенции с приоритет за биологично производство.

Земеделските производители ще бъдат информирани в детайли за разликите между конвенционалното и биологично производство, за основните му принципи, нормативната уредба и задълженията, които следва да се спазват при отглеждането на различните култури и животни.

На участниците ще бъде разяснена необходимостта от сертификация и предимствата, които тя дава при реализирането на продукцията. Ще се представят и добри практики от биопроизводството на други страни.

На срещите ще бъдат обсъдени и възможностите за присъединяване на биологичните оператори към признати от министъра на земеделието групи и организации на производители

Инициативата се провежда съвместно с Национална служба за съвети в земеделието, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и Областните дирекции по земеделие.