Партньори

„Балкан Биосерт“ е продукт на международно сътрудничество, целящо да отговори на нуждите на българските биологични оператори. Партньорите по този проект- FiBL (Научен Институт за Биологично Земеделие, Швейцария) и ‛Биоселена‛ (Фондация за Биологично Земеделие, България) осигуряват техническа помощ на ‛Балкан Биосерт‛, като по този начин гарантират професионализма и националното и международно признание на новата компания.

Научен институт по биологично земеделие, FiBL Швейцария

FIBL осигурява техническа помощ, обучава персонала на „Балкан Биосерт“ ООД и съдейства за получаване на национална и международна акредитация.

Фондация за биологично земеделие Биоселена, България

Предлага консултации за биологично земеделие, професионално образование, подготовка за кандидатстване за финансиране, издаване на специализирана литература.