+359 32 625 888 office@balkanbiocert.com

Уважаеми клиенти,

Информирaме Ви, че вече съществува официална база данни на сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на регламент (ЕО) 834/ 2007 и регламент (EO) 889/ 2008, налични на територията на Република България. Официалната база данни се поддържа от Министерство на земеделието и храните.

Моля проверявайте за наличието на култура и сорт с биологичен произход на посочения линк: http://bioseeds.mzh.government.bg/