Нов регламент от 2022 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти!

дек. 22, 2021

Уважаеми клиенти,
На 1 януари 2022 г. влиза в сила нов регламент на ЕС с № 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Този регламент отменя Регламенти № 834/2007 и № 889/2008.

За по-подробна информация относно новия Регламент:

Нов биологичен регламент на ЕС № 2018/848

Поетапно, в сайта ни, ще се качват новите версии на документи и др.

За по-подробна информация:

Виж тук…