Нов закон за прилагане общата организация на пазарите

авг. 8, 2016

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че закон за прилагане общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз е в сила ново изменение от 01.04.2016 г.

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BZNormativnaBaza.aspx