Нови възможности за фермата Ви с GLOBALGAP сертификация

юни 24, 2014

Открийте нови възможности за фермата ви с GLOBALGAP сертификация, предлагана от Балкан Биосерт & Партньори! GLOBALGAP e частен стандарт, които определя доброволни стандарти за сертификацията на селскостопански продукти навсякъде по света. Стандарта е създаден на база Добрите селскостопански практики Good Agricultural Practices (G.A.P), и е създаден с цел по-лесен достъп на селскостопански производители до крайните търговски вериги магазини членове, които го приемат като задължителен.