Новини

Покана за курсове в центъра за продължаващо обучение

Центърът за продължаващо обучение към Аграрен университет – Пловдив организира следните курсове за външни потребители: Пчеларство – 17, 18 и 19 февруари 2016 г. Агроекология – 3, 4 и 5 февруари 2016 г. Производство на овощен посадъчен материал – 24, 25 и 26 февруари...

повече информация

Уведомление относно сертификат № 3890

Уважаеми клиенти, Считано от 04.12.2014 година “Балкан Биосерт“ ООД Ви уведомява, че Сертификат с № 3890 издаден на 25.04.2014 година с възложител „ГАМА 2003“ ЕООД и подизпълнител Даниел Димитров Матов е обявен за НЕВАЛИДЕН! От екипа на „Балкан Биосерт“...

повече информация

Нови възможности за фермата Ви с GLOBALGAP сертификация

Открийте нови възможности за фермата ви с GLOBALGAP сертификация, предлагана от Балкан Биосерт & Партньори! GLOBALGAP e частен стандарт, които определя доброволни стандарти за сертификацията на селскостопански продукти навсякъде по света. Стандарта е създаден на...

повече информация

Изготвяне на анекси към договорите след очертания по мярка 2014 „Агроекологични плащания“

Уважаеми клиенти, Във връзка с изготвяне на анекси към договорите след очертания по мярка 2014 „Агроекологични плащания“, моля да попълните бланката за анекс, качена в линка „Документи“ и заедно годишна план-програма, копия на ортофотокартите и таблицата с...

повече информация

„Балкан Биосерт“ подкреля Откритото писмо на Бългрска Асоциация Биопродукти

Уважаеми дами и господа, Във връзка с обсъжданията на ПРСР за периода 2014-2020 г., и в частност Мярка 2014 – Агроекологични плащания, Балкан Биосерт подкреля Откритото писмо на Бългрска Асоциация Биопродукти. https://balkanbiocert.com/pdf/otvorenoPismo.pdf Откритото...

повече информация

Невалиден сертификат на фирма „Бултранспорт Лоджистик енд сървисис“

Уважаеми дами и господа, Балкан Биосерт ООД обявява за невалиден издаденият сертификат на фирма „Бултранспорт Лоджистик енд сървисис“ ЕООД с номер 03346/25.10.2013 г. От екипа на Балкан...

повече информация

Прекратяване на договорните отношения с фирма „СуиКо“ ЕООД

Уважаеми дами и господа, Поради прекратяване на договорните отношения с фирма „СуиКо“ ЕООД, Балкан Биосерт ООД обявява издаденият им сертификат с номер 03018/02.04.2013 г. за невалиден. От екипа на Балкан...

повече информация

Нова форма на Договор за контрол и сертификация

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че Балкан Биосерт ООД има нова форма на Договор за контрол и сертификация на биологично производство, преработка и търговия с биологични продукти. Предстои до края на Януари 2014 г. подновяване на всички договори, сключени с...

повече информация

Действаща Процедура за разглеждане на оплаквания

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че фирма Балкан Биосерт ООД има действаща Процедура за разглеждане на оплаквания с номер 5.5.1. Процедурата се отнася до оплаквания срещу дейността на Балкан Биосерт ООД или отделни негови служители или оплаквания относно действията...

повече информация