Контакти

Балкан Биосерт ООД, България

Адрес

гр. Пловдив 4018,
бул. „Княгиня Мария Луиза“ 47, ет. 2 (до клуб „City Place“)

тел./факс

+359 32 625 818

Телефон

+359 32 625 888

E-mail

office@balkanbiocert.com

WEB

www.balkanbiocert.com

Балкан Биосерт ООД, Македония

Адрес

Македония, гр. Скопие,
ул. „Даме Груев“ 5-8/9

тел./факс

00389/232 39 239

WEB

www.balkanbiocert.mk

Свържете се с нас!

8 + 8 =