+359 32 625 888 office@balkanbiocert.com

Клиенти

„Балкан Биосерт“ извършва контрол и сертификация в следните области: животновъдство, растително производство, пчеларство, преработка и търговия, събиране на диворастящи.

ВИЖТЕ СПИСЪК С НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Напред