Изменение на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г.

авг. 8, 2016

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изменение на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането от 28.06.2016 г. на основание чл. 23, преходният период към биологично производство, започва да тече от датата на уведомлението по ал. 1, т. 2. (изменението влиза в сила от 01.10.2016 г.).

Насочваме вниманието Ви, че е задължително след сключване на договор с Балкан Биосерт ООД в срок до един месец да подавате формуляр (на хартиен носител или по електронен път) за обявяване на дейност към регистър на биологичните производители, преработватели и търговци. От датата на обявяване на дейността си в регистъра на мзх ще започне да тече преходният Ви период. Настоящето съобщение влиза в сила от 01.10.2016 г.