Изменението на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. е обнародвано в държавен вестник.

авг. 8, 2016

Уважаеми клиенти,

Информираме ви, че на 28.06.2016 г. измението на изготвената от министерство на земеделието и храните наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането е обнародвано в държавен вестник.

Можете да откриете изменението на наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. на интернет страницата на балкан биосерт оод или в тази на мзх, отдел биологично производство.

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BZNormativnaBaza.aspx