Изготвяне на анекси към договорите след очертания по мярка 2014 „Агроекологични плащания“

юни 23, 2014

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изготвяне на анекси към договорите след очертания по мярка 2014 „Агроекологични плащания“, моля да попълните бланката за анекс, качена в линка „Документи“ и заедно годишна план-програма, копия на ортофотокартите и таблицата с използваните парцели, ни я изпратете по и-мейл или поща.

от екипа на Балкан Биосерт ООД