ЗА НАС

„Балкан Биосерт“ е първия национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция, която работи с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлага качествени и достъпни услуги на биологични фермери, преработватели и търговци.

„Балкан Биосерт“ е продукт на международно сътрудничество, целящо да отговори на нуждите на българските биологични оператори.

„Балкан Биосерт“ е дружество с ограничена отговорност. Съдружници в тази компания са юридически и физически лица, сред които НПО, търговци и частни лица, работещи в областта на биологичното селско стопанство.
От октомври 2005 г. дружеството има и офис в Македония, който обслужва македонски биологични фермери, преработватели и търговци.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че считано от 01.01.2009 г. кодовия номер на „Балкан Биосерт“ ООД е променен на BG-BIO-02 с доклад 93-10725/23.12.2008 г. от зам. министъра на земеделието и храните инж. Димитър Пейчев, във връзка с изпълненито на изискванията на чл. 58 от ЕО 889/2008 г/

Kонтрол и сертификация за биоземеделие, животновъдство, растително производство, пчеларство