За кандидатите по мярка 214 Биологично растенивъдство

окт. 20, 2013

Уважаеми клиенти,

за тези които кандидатстват по мярка 214 Биологично растенивъдство, моля проверете дали няма допусната грешка в изписването на парцелите и статуса им, в справката която е изпратена от нас към ДФЗ за обработваните парцели през 2013 сезон, срока за корекция на допуснати грешки в „Система за въвеждане на данни от външни институции” е 31.12.2013г.
Линка е на страницата на ДФЗ.
http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012