Документи за подаване на заявления за агроекологични плащания

апр. 22, 2009

Уважаеми клиенти,

На 21 април 2009 г. се проведе среща в Министерството на Земеделието и Храните между отдел „Агроекология‛, представители от Разплащателната агенция и контролиращите лица за биологично производство, на която среща бяха обсъдени документите за подаване на заявления за агроекологични плащания от земеделски стопани, кандидатстващи по подмярка „Биологично земеделие“ за текущата кампания /2009 г./. Преди подаване на заявление за подпомагане, обърнете внимание на следното:
Прегледайте точните номера на парцелите по ИСАК (Орто-фотографските снимки) на обработваните и сертифицирани парцели, при отбелязване на парцелите за Агроекологични плащания не бива да недвишавате площ повече от 0,1 ха без сключени договори за наем или аренда!
Прегледайте точните площи/ брой на пчелните семейства и декари култури / заявени в договора и анекса към него с площите и културите подадени за сертификация/ и подавайте съответно същата информация при попълване на заявланието за подпомагагане по Мярка 214- Агроекология.
Прегледайте всички договори за наем/ аренда и сроковете, за които са сключени, не маркирайте/ отбелязвайте по СЕП /общи плащания/ площи за подпомагане по Агроекология, за които нямате сключени договори за наем и които не са описани в Анекса към договора за настоящата година. Ако договора Ви изтича в настоящата година, приложете в Разплащателната агенция новия договор и Анекса към договора.
Отбелязвайте точния код на съответната култура и съответно статуса на парцела /биологичен, биологичен в преход или конвенционален/ в подаваното заявление, ако не сте сигурни за статуса се свържете с нас за допълнителна информация.

С пожелания за успех,
Балкан Биосерт ООД