Документи за кандидатстване пред БАЛКАН БИОСЕРТ ООД

авг. 8, 2016

Уважаеми клиенти,

При липса на конкретни сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на регламент (ЕО) 834/ 2007 и регламент (ЕО) 889/ 2008, налични на територията на Република България преди употреба да кандидатствате пред Балкан Биосерт ООД за одобрение, като подавате Мoлба за използване на конвенционални семена и посадъчен материал, Декларация за нетретиране след добиването им с непозволени вещества съгласно изискванията на европейски регламент 834/2007 и 889/2008, модел на декларация на продавача, посочена в член 69/ и разпечатка на официанлната база данни на сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи от сайта на мзх. Всички бланки на документите са поместени в сайта на Балкан Биосерт ООД. Можете да ги получите и при разговор с администраторите ни.