Действаща Процедура за разглеждане на оплаквания

окт. 2, 2013

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че фирма Балкан Биосерт ООД има действаща Процедура за разглеждане на оплаквания с номер 5.5.1. Процедурата се отнася до оплаквания срещу дейността на Балкан Биосерт ООД или отделни негови служители или оплаквания относно действията на сертифицирани доставчици във връзка със спазване на стандартите. Всички оплаквания трябва да се подават в писмен вид и да не са анонимни. Не се разглеждат анонимни оплаквания. Устни оплаквания трябва да се съобщават от тъжителя на служител на Балкан Биосерт ООД. Ако има достатъчно налична информация, Управителят ще реши дали да се разгледа устното оплакване. След като се вземе решение, то ще се съобщи на тъжителя и на лицето, срещу което е подадено оплакването, от отговорната за вземане на решения инстанция, в писмен вид.
02.10.2013 г.