Брекзит – край на преходната фаза

май 18, 2021

На 24 декември 2020 г. ЕС и Великобритания постигнаха търговско споразумение. Независимо от това, поради излизането на Обединеното кралство от ЕС, правните разпоредби за търговията с биологични продукти между двете икономически области ще се променят от началото на 2021 г.

Нов национален закон във Великобритания за биологичното производство

От 1 януари 2021 г. Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) ще има национален законодателство за биологичното производство. Ако биологичните продукти са етикетирани като такива във Великобритания, те трябва да бъдат произведени, преработени и етикетирани в съответствие с националните разпоредби. Националният закон за биологичното производство ще бъде подобен на регламента на ЕС за биологично земеделие.

Внос в ЕС на биологични продукти от Обединеното кралство

Шестте органи за контрол на биологични продукти във Великобритания бяха признати за еквивалентни от Комисията на ЕС до 31 декември 2021 г.

Вносът на биологични продукти от Великобритания ще бъде възможен от 1 януари 2021 г. като внос от трети държави, използващ системата на ЕС TRACES https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Компаниите от Великобритания, които искат да изнасят биологични продукти за ЕС, трябва да се регистрират като износители за износ в системата за контрол на търговията и експерти в ЕС системата (TRACES NT) и да ги валидират органи за контрол на биологични продукти във Великобритания

Биологичното лого (зеленият лист) на ЕС все още може да се използва по желание. Кодовият номер трябва да бъде променен на новия кодов номер на органа за контрол на биологични продукти във Великобритания

Вносителите в ЕС (България) трябва да се регистрират в Балкан Биосерт като вносители.

Износ на биологични продукти от ЕС за Великобритания

Биологичните продукти, сертифицирани съгласно Биологичният регламент на ЕС, ще бъдат признати за еквивалентни във Великобритания до 31 декември 2021 г.

Компании от Великобритания, които искат да внасят биологични продукти от ЕС, трябва да се регистрират като вносители там. Може да се използва логото на ЕС за биологични продукти.

Великобритания ще изисква сертификат за внос на биологични продукти на Обединеното кралство от 1 юли 2021 г. , което трябва да бъде представено и потвърдено на местните гранични инспекционни пунктове. Повече информация можете да намерите тук:

 

Специален случай за Северна Ирландия

В Северна Ирландия регламентът на ЕС за биологично производство ще продължи да се прилага и след 1 януари 2021 г. Следователно биологичните продукти от Северна Ирландия все още могат да бъдат доставяни в ЕС без допълнителни изисквания.

Сертификат за внос на биологични продукти на Обединеното кралство не се изисква за износ от Северна Ирландия за Обединеното кралство.

Износът на Обединеното кралство за Северна Ирландия обаче трябва да се извършва по системата TRACES. За определени продукти се прилагат опростени условия до 1 април 2021 г.

Defra публикува поетапно ръководство и често задавани въпроси относно вноса на биологични продукти от трети страни в Обединеното кралство в края на преходния период. Там можете да намерите и допълнителна информация на английски: https://www.gov.uk/guidance/organic-food-labelling-rules