„Балкан Биосерт“ подкреля Откритото писмо на Бългрска Асоциация Биопродукти

окт. 26, 2013

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с обсъжданията на ПРСР за периода 2014-2020 г., и в частност Мярка 2014 – Агроекологични плащания, Балкан Биосерт подкреля Откритото писмо на Бългрска Асоциация Биопродукти.

https://balkanbiocert.com/pdf/otvorenoPismo.pdf

Откритото писмо изразява притесненията на биологичните производители в България за липсата на финансово подпомагане за 2014 г. на нови бенефиценти и такива, които са приключили 5 – годишния агроекологичен ангажимент по мярка 214 през 2013 г.

Моля, ако споделяте изложеното в откритото писмо го подкрепете!

От Екипа на Балкан Биосерт