БАЛКАН БИОСЕРТ ООД- орган за контрол и сертификация на биологична продукция търси да назначи ИНСПЕКТОР

дек. 10, 2018

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Основни задължения:
– Организира и провежда инспекции на производители, преработватели и търговци на биологична селскостопанска продукция
– Взема проби, изготвя доклади, обработва документацията, координира всички последващи дейности свързани с инспекциите.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА

– Професионално развитие
– Мотивиращо възнаграждение
– Динамична и интересна работа

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

– Завършено висше агрономическо образование. Предимство за специалности “биологично земеделие“, „животновъдство“ и „полевъдство“
– Добри компютърни умения- работа с офис пакет, интернет, електронна поща
– Валидно свидетелство за правоуправление на автомобил
– Предишен опит в контрола на биологични ферми е предимство

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

– Организираност, отговорност и инициативност
– Комуникативност, умение за работа в екип

Ако нашето предложение Ви интересува, изпратете актуална АВТОБИОГРАФИЯ СЪС СНИМКА на адрес: office@balkanbiocert.com
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. Предоставените данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.