Актуален списък с продукти за растителна защита

авг. 8, 2016

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при отдел растителна защита (РЗ) изготвиха актуален списък с продукти за растителна защита, на които активните вещества са в приложение ІІ на регламент (ЕО) № 889/2008 на комисията. Моля позовавайте се на посочената информация и задължително преди употреба на ПРЗ информирайте Балкан Биосерт ООД, като подавате формуляр „списък на използваните от проекта продукти“.